O akcji 1%

Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz bialskie organizacje pożytku publicznego prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji działającej w Białej Podlaskiej. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowania mieszkańców Białej Podlaskiej przekazaniem 1% podatku za 2019 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na stronie internetowej dostępna jest lista organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Biała Podlaska.
Pamiętajmy - 1% to nie tylko największe organizacje pożytku publicznego. W Białej Podlaskiej jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania.

Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz bialczan. Ważne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne... wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Białej Podlaskiej i nas samych. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie - po sąsiedzku. Budujmy w ten sposób naszą lokalną tożsamość.

Promuj akcję 1% i umieść na stronie specjalny baner

Serdecznie zapraszamy do umieszczania na swojej stronie internetowej specjalnego baneru promującego akcję 1% oraz samej idei przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji społecznych działających na terenie Białej Podlaskiej. więcej »

© 2014-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3