Wykaz organizacji pożytku publicznego

Wykaz bialskich stowarzyszeń uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KRS
1.Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”0000006967
2.Bialskopodlaskie stowarzyszenie „AMAZONKI”0000013172
3.Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”0000275016
4.Stowarzyszenie Rodziców na rzecz pomocy Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej „OTWARTE SERCA”0000291381
5.Stowarzyszenie „PRZYJAZNA SZKOŁA BEZ BARIER”0000379428
6.Fundacja „KURS NA MIŁOŚĆ”0000493845
7.Polskie Stowarzyszenie Głuchych i Niepełnosprawnych "Motyl"0000553768
8.Stowarzyszenie „POŁUDNIOWE PODLASIE”0000325144
9.Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego0000645951
10.Fundacja „GUARDIAN”0000580433
11.Stowarzyszenie SAMI MOCNI SMN w Białej Podlaskiej0000547787
12.Stowarzyszenie na rzecz wspierania zespołu opieki medycznej „Domowy Szpital” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej „Szansa-Domowy Szpital”0000177603

Organizacje ogólnopolskie, których oddziały terenowe działają na terenie miasta Biała Podlaska, uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KRS
1.LIGA OBRONY KRAJU ODDZIAŁ REJONOWY0000086818
2.POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO SPOŁECZNY ZARZĄD ODDZIAŁU0000117879
3.POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ TERENOWY0000114636
4.TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY0000269216
5.ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ0000053657
6.TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ PODLASKI0000131582
7.POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE0000013179
8.POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO0000007330
9.STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ KOŁO NR 430000158391
10.RUCH KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ODRODZENIE” KOŁO0000078824
11.STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH KOŁO W BIAŁEJ PODLASKIEJ0000043188
12.ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO KOŁO IM. LOTNIKÓW PODLASIA0000141267
13.KOŁO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH0000106108
14.POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY0000041349
15.STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH ZARZĄD OKRĘGU0000081477
16.CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
POWIATOWY ZWIĄZEK DRUŻYN ZHP IM. ROMANA ROGIŃSKIEGO
0000282152
17.ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ0000116212
18.CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ0000223111
19.Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego Koło Terenowe0000129924

Promuj akcję 1% i umieść na stronie specjalny baner

Serdecznie zapraszamy do umieszczania na swojej stronie internetowej specjalnego baneru promującego akcję 1% oraz samej idei przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji społecznych działających na terenie Białej Podlaskiej. więcej »

© 2014-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3