Krok po kroku jak rozliczyć swój PIT i przekazać 1%

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Podatnik sam wybiera organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku. Lista znajduje się w zakładce „Lista organizacji”.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatnika swojego 1% jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku należy zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli np.: KRS 0000000001.
W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą podatnik chce przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3. Rubryka “Cel szczegółowy”

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

KROK 4. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku.

KROK 5. Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca/sierpnia roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Promuj akcję 1% i umieść na stronie specjalny baner

Serdecznie zapraszamy do umieszczania na swojej stronie internetowej specjalnego baneru promującego akcję 1% oraz samej idei przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji społecznych działających na terenie Białej Podlaskiej. więcej »

© 2014-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3